Mathias - KidsRights
Action developer

“Kinderen (meisjes) zijn even menselijk als anderen, zij mogen niet tot huwelijken worden gedwongen (als goederen worden genomen) voor het fortuin van hun ouders.”

Mathias (21)
Tanzania
Theme: Health

Mathias’s project: Premarital Pregnancies in School Girls

Mathias will raise awareness in his community about sexual and reproductive health, to reduce premarital pregnancies among schoolgirls. He will do this through trainings, seminars, discussions and posters.

Login