Mohammed - KidsRights
Action developer

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.”

Mohammed (27)
Bangladesh
Theme: Education

Mohammed’s project: Save the children. Save the world.

Mohammed wil in zijn gemeenschap bewustwording creëren over het belang van onderwijs. Hij gelooft dat onderwijs buitengewoon waardevol is en de ladder naar succes is. Tegelijkertijd wil hij met ouders praten over het belang van onderwijs aan hun kinderen, vooral in arme delen van zijn gemeenschap.

Login