Nura - KidsRights
Action developer

“We own our community on one way the other, let's put smiles to our self's.”

Nura (23)
Nigeria
Theme: Education

Nura’s project: Catch them young

Nura gaat kinderen leren hoe ze specifieke planten kunnen kweken om hun economische positie te verbeteren.

Login