Aisshwarya - KidsRights
Action developer

“We moeten werken aan een wereld waarin iedereen gelijk behandeld wordt”.

Aisshwarya (21)
India
Thema: Gendergelijkheid

Aisshwarya’s GIRLS = BOYS Clubs

Aisshwarya woont en studeert in India. Ze houdt veel van lezen, en dan vooral wetenschapsboeken.

Eerder zette Aisshwarya zich al in voor het milieu. Dit deed ze door leerlingen te vertellen hoe ze het milieu kunnen beschermen en hen te motiveren om boompjes te gaan planten.

Nu strijdt ze voor genderongelijkheid. Ze ziet om zich heen dat meisjes worden gezien als het zwakkere geslacht. Zij hebben minder rechten dan jongens, op bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werk en besluitvorming. Haar droom is een gemeenschap waar niet gediscrimineerd wordt op geslacht en waar jongens en meisjes gelijk zijn.

Wat is het probleem? 
Aisshwarya ziet veel ongelijkheid om zich heen. Meisjes worden niet hetzelfde behandeld als jongens. Ze worden gezien als het zwakkere geslacht en hebben minder recht op bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, werk en besluitvorming. Dit beeld wordt al vroeg bij kinderen gecreëerd en is moeilijk te veranderen.

Meisjes hebben hierdoor minder kansen om zich te ontwikkelen en hun eigen toekomst te kiezen. Aisshwarya wil dat hier verandering in komt.

Wat is Aisshwarya oplossing?
Aisshwarya is ervan overtuigd dat dit beeld van meisjes kan veranderen door onderwijs en bewustwording. Daarom wil ze kinderen en hun ouders voorlichten over en bewust maken van de rechten van meisjes. Dit gaat ze doen door wekelijkse bewustwordingsklassen met jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar oud in twee dorpen. Daarnaast gaat ze een activiteit organiseren waar niet alleen kinderen, maar ook ouders aanwezig zijn. Ze zullen een oefening doen waarbij voorwerpen besproken worden aan de hand van geslacht; denk je bij dit voorwerp aan een meisje of jongen? Deze associaties worden dan besproken en hopelijk doorbroken. Ze gaan ook samen posters maken en verspreiden. Deze posters illustreren de rechten van meisjes. Tenslotte wil Aisshwarya GIRLS = BOYS Clubs oprichten waarin de rechten van meisjes besproken worden.

In alle drie de activiteiten staan discriminatie en de impact hiervan op meisjes centraal. Het is de bedoeling dat zowel de kinderen als de ouders gaan zien dat meisjes en jongens dezelfde rechten hebben.

Wat is het doel? 
Het laten luisteren van de meisjes, jongens en ouders is al een succes. Aisshwarya’s GIRLS = BOYS project is nu in twee dorpen, wanneer dit uitgebreid wordt naar meerdere dorpen, heeft ze een grote stap gemaakt.

Hoe gaat Aisshwarya te werk? 
Aisshwarya leidt haar project. Ze wordt hierin ondersteunt door een lokale organisatie die zich ook inzet voor jongeren. Het thema dat Aisshwarya gaat bespreken ligt gevoelig bij de bevolking. Ze is daarom benieuwd hoe er gereageerd wordt, maar gaat er vanuit dat dit goedkomt. Met het lesmateriaal, de aanpak en haar kennis kan ze de kinderen en hun ouders hopelijk overtuigen.

Wie heeft Aisshwarya nodig?  
Aisshwarya heeft haar vrienden en de lokale organisatie nodig om haar te helpen bij het opzetten van de activiteiten.

 

Inloggen