Akanksha - KidsRights
Action developer

“Stijg boven je grenzen uit om van deze wereld een veilige ruimte voor iedereen te maken.”

Akanksha (20)
India
Thema: Discriminatie

Akanksha’s project: Praat over het taboe

Akanksha wil de taboes in de samenleving doorbreken en een einde maken aan genderdiscriminatie door bewustmakingsprogramma's en online campagnes te organiseren.

Samen met anderen wil ze video's maken in verschillende regionale talen om over stereotypen te praten en het bewustzijn erover te vergroten tijdens de pandemie. Als de pandemie eenmaal voorbij is, willen ze minstens 2 scholen per maand bezoeken en de kinderen informeren over de noodzaak om genderdiscriminatie te beëindigen door openlijk te praten over stereotypen.

Inloggen