Aliyu - KidsRights
Action developer

“De wereld is in beweging, laten we iedereen meenemen.”

Aliyu (22)
Nigeria
Thema: Geweld

Aliyu’s project: Kinderrechten doen er toe

In Aliyu's omgeving worden de rechten van kinderen geschonden en is er veel kindermisbruik. Daarom wil hij een bewustwordingscampagne organiseren om aandacht te vragen voor het belang van kinderrechten. Daarnaast wil hij ervoor pleiten dat de Nigeriaanse overheid een wet op de kinderrechten invoert.

Inloggen