Alvin - KidsRights
Action developer

"Ik vraag me altijd af waarom iemand daar niet iets aan doet, toen realiseerde ik me dat ik iemand was."

Alvin (24)
Liberia
Thema: Onderwijs

Alvin's project: Het belang van gebarentaal

In de gemeenschap van Alvin zijn er veel studenten die het moeilijk vinden om met andere kinderen te communiceren omdat ze doof zijn. Deze kinderen hebben isolatie, discriminatie en ongelijkheid ervaren. Naarmate ze ouder worden kunnen ze niet meer werken of een serieus bedrijf leiden, waardoor ze tot de armste mensen behoren. Het probleem is het gebrek aan communicatie. Alvin vindt dat gebarentaal niet alleen aan dove kinderen moet worden geleerd, maar ook aan anderen. Hij wil in zijn gemeenschap workshops geven om kinderen te leren over het belang van gebarentaal, een paar basisbegrippen van gebarentaal, en een mars organiseren om vertegenwoordigers van de overheid bewust te maken van deze materie met als doel gebarentaal in het schoolcurriculum in te voeren. Ook wil hij dove kinderen dingen leren zoals naaien, zich knippen, computerprogramma's etc. om ze te helpen in de echte wereld.

Inloggen