Alwande - KidsRights
Action developer

“Wees de verandering die je wilt zien in de wereld.”

Alwande (18)
Zuid-Afrika
Thema: Geweld

Alwande’s project: Break the silence

Alwande wil het bewustzijn over geweld onder kinderen tussen 0 en 18 jaar vergroten, aangezien het aantal gevallen van geweld, met name huiselijk geweld, in haar land zeer hoog is. Ze zal ook een online campagne voeren. Haar doel is om kinderen aan te moedigen geen misbruikers te zijn en hen te leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Inloggen