Amine - KidsRights
Action developer

“Denk globaal, handel lokaal en wees de verandering die je wilt zien in de wereld.”

Amine (18)
Marokko
Thema: Geweld

Amine’s project: No Tanamor (Tanamor betekent pesten in het Arabisch)

Amine wil het probleem van geweld tegen kinderen op school onder de aandacht brengen. Door het belang van een anti-pestenbeleid te benadrukken, wil hij een gezonde omgeving voor kinderen op school creëren.

Inloggen