Arunprasath - KidsRights
Action developer

“Onderwijs is een belangrijk instrument voor de Sociale Transformatie en Empowerment.”

Arunprasath (19)
Sierra Leone
Thema: Onderwijs

Arunprasath's project: Het runnen van een Supplementary Education Centre

Ongeveer 75 kinderen in de leeftijdsgroep van 6 -18 jaar in de gemeenschap van Arunprasath komen uit sociaal en economisch zwakkere milieus. De meeste van hun ouders zijn analfabeten en hechten geen belang aan onderwijs. Er is een risico dat deze kinderen de school verlaten en kinderarbeiders en kwetsbaarder worden. Het runnen van een 'Supplementary Education Centre' zou de kinderen kunnen helpen om hun geletterdheid en rekenvaardigheid te verbeteren, dus dit is wat Arunprasath wil doen. Het creëren van bewustzijn over het belang van onderwijs bij de ouders en schoolkinderen zal ook bijdragen aan het aanpakken van de uitval en kinderarbeid problematiek.

Inloggen