B. Ellioth - KidsRights
Action developer

“Hoe slecht de wereld er vandaag ook uitziet, hij kan onze toekomst niet bepalen. We hebben echter de macht om een einde te maken aan al het geweld tegen kinderen door hen op te voeden in hun rechten en verantwoordelijkheden.”

B. Ellioth (21)
Liberia
Thema: Onderwijs

B. Ellioth’s project: Laat ons onze RECHTEN weten

Door het gebrek aan voorlichting over hun rechten en verantwoordelijkheden zijn kinderen op het platteland van Montserrado het slachtoffer geworden van verkrachting, tienerzwangerschappen, genitale verminking van vrouwen, vroegtijdig huwelijk, kinderarbeid en alle andere vormen van geweld die de slachtoffers voor een groot deel in gevaar brengen.

B. Ellioth wil graag beginnen met een online campagne en een constructieve dialoog om het doel van de kinderbescherming in zijn gemeenschap te bereiken. Voor deze dialoog zullen de kinderen bijeenkomen in het auditorium van de Euphemia Barclay Public School in Bentol City, waar we facilitatoren zullen hebben om verschillende feedback en leerschoolsessies over kinderrechten, verantwoordelijkheden en kinderbescherming te faciliteren. De aanbevelingen van deze bijeenkomst zullen worden gebruikt als een effectief instrument voor de belangenbehartiging van kinderen in deze delen van ons land.

Inloggen