Ballah - KidsRights
Action developer

"Samen zorgen we ervoor dat meisjes naar school gaan, óók tijdens hun menstruatie."

Ballah (23)
Liberia
Thema: Seksuele voorlichting

Ballah's Pad4Progress training & campagne

Ballah was 9 jaar toen hij begon met vrijwilligerswerk. Hij sloot zich aan bij verschillende groepen die strijden voor kinderrechten, nationaal en internationaal. Dit zorgde ervoor dat hij voorzitter werd van Right Holders Network (RHN) in Liberia. RHN is een jongerenorganisatie die de Rights Holders Movement leidt; een beweging van bijna duizend jongeren die samen strijden voor kinderrechten in Liberia.

Right Holders Network is een projectpartner van KidsRights. Meer lezen hierover? Klik hier! 

Het viel Ballah op dat het voor vrouwen en meisjes in Afrika niet makkelijk is om ongesteld te zijn of te worden. Er wordt vaak negatief gereageerd op menstruatie, om die reden wordt er zo min mogelijk over gesproken. Hierdoor weten veel meisjes niet hoe ze voor zichzelf moeten zorgen als ze ongesteld worden. En dat terwijl ieder meisje hier op een gegeven moment mee te maken krijgt. Ook het gebrek aan schoon water, maandverband, tampons en schone wc’s, is een probleem.

Ballah wil dat hier verandering inkomt. Juist als man, vind hij het belangrijk om zich hiervoor in te zetten. Lees hier meer over Ballah zijn project: Pad4Progress (P4P)! 

Wat is het probleem? 
In Liberia vormt menstruatie voor veel meisjes en vrouwen een groot probleem. Het wordt als iets negatiefs gezien, terwijl het heel natuurlijk is. Hierdoor gaan veel meisjes niet naar school als ze ongesteld zijn. Naast de negatieve reacties, zijn er vaak ook geen schone wc’s. Dit maakt het voor meisjes moeilijk om zich te verschonen. Wat ook een probleem is zijn de prijzen van maandverband en tampons, het is vaak niet te betalen. Om die reden wordt er gezocht naar goedkopere alternatieven, die vaak onhygiënisch zijn, wat de kans op infecties vergroot.

Door het taboe rondom menstruatie, weten meisjes er maar weinig over. Ballah wil ervoor zorgen dat dit taboe doorbroken wordt, meisjes en vrouwen weten hoe ze zichzelf moeten verzorgen tijdens hun menstruatie en dat iedereen naar school blijft gaan.

Wat is Ballahs oplossing?
Ballahs project heet Pad4Progress (P4P). P4P bestaat uit het geven van een training en het creëren van bewustzijn rondom menstruatie.

De training is voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot en met 24 jaar. In deze training wordt alles verteld over menstruatie en geleerd hoe ze thuis betaalbaar maandverband (pad) kunnen maken.

Met een online campagne wordt er aandacht gevraagd voor menstruatie en bewustzijn hierover gecreëerd. Het is belangrijk dat mensen meer kennis over menstruatie hebben, zodat het negatieve beeld erover verdwijnt. Ze hopen op deze manier ook de Liberiaanse overheid te bereiken, zodat maandverband goedkoper wordt.

Wat is het doel? 
Ballah wil met P4P 8.000 mensen bereiken met zijn online campagne en 100 deelnemers tijdens zijn training. Zijn doel is bereikt als geen enkel meisje nog school mist doordat ze ongesteld is en alle meisjes gratis maandverband kunnen gebruiken.

Hoe gaat Ballah te werk? 
Ballah is de projectleider van P4P en zal zijn team aansturen. Hij gaat over de tijdsplanning, het zoeken van een trainingslocatie en het regelen van professionals die willen meewerken aan de training. Daarnaast ontwikkelt hij de content voor de online campagne. Het zal vooral gaan om artikelen over:

 • Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR);
 • Manieren om maandverband goedkoper te maken;
 • Het geven van seksuele voorlichting (en dus voorlichting over menstruatie) op school;
 • Schone wc’s op scholen en andere publieke plekken.
 •  

Zijn projectteam zal langs scholen in zijn stad gaan om deelnemers voor de training te werven.

Tijdens de online campagne wordt gebruik gemaakt van verschillende social media kanalen, waarmee zeker 10.000 online volgers bereikt kunnen worden.

Wie heeft Ballah nodig?  

 • Zijn Rights Holders Network (RHN) team, lees hier meer over RHN 
 • Professionals en experts die kunnen helpen bij de training
 • Het P4P team bestaat uit 15 jongeren. Samengesteld met jongeren uit zijn RHN team, van scholen en andere kinderrechtenorganisaties
 • Deelneemers voor zijn training

Wat heeft Ballah nodig?  

 • Facebook, Instagram en YouTube voor de online campagne
 • Flyers
 • Stickers
 • Een locatie voor de training
 • Een laptop voor zijn presentatie
 • Vervoer voor de trainers
 • Snacks voor de deelnemers
Inloggen