Beatrice - KidsRights
Fund catcher

“De jeugd is de schatkist en de beheerder van elke natie! Zij zijn de kampioenen, een brug tussen de jongeren en welvaart.”

Beatrice (21)
Kenia
Thema: Geweld

Beatrice’s project: Pesten in onze leerinstellingen

Beatrice wil met behulp van haar vrienden een antipestencampagne starten op twee scholen in haar gemeenschap. Als slachtoffer van pesten op school zag ze het als een bedreiging die het leervermogen van de leerlingen aantastte.  

Ze heeft samen met de leerkrachten op de scholen een training voor het voorkomen van pesten gestart, waarbij ze de leerkrachten eerst wil trainen in het identificeren en het nemen van maatregelen tegen het pesten. Ze richt zich op docenten van de middelbare school van graad 10-12.  

De gemiddelde populatie van kinderen op de twee scholen die ze heeft geselecteerd is ongeveer 400. Ze wil ongeveer 400-500 kinderen bereiken door middel van kleine focusgroepgesprekken van 2 uur met de kinderen zelf die elke maand voor de scholen gepland zijn. Haar derde doelgroep zijn de ouders, die ze wil trainen op het gebied van identificatie en preventie via de vertegenwoordigers van de Parents Teachers Association (PTA).  

Tijdens de eerste maanden van de projectimplementatie zal ze samen met de vrijwilligers de projectteamoriëntatie organiseren om het project en hun rol tijdens de sensibilisatie te begrijpen en de items voor te bereiden op de training en sensibilisatie. Ze zullen zowel online als offline content creëren. Tijdens de volgende maanden van de projectimplementatie zullen ze gezamenlijke bijeenkomsten met de voogden en ouders organiseren. Ze hoopt dat ze door de trainingen worden aangemoedigd om onrechtvaardigheden te identificeren en te rapporteren, vooral in de leerinstellingen.

De betrokkenheid van de studenten zal voornamelijk bestaan uit dramaclubs, sketches en straatspelen via hun verschillende schoolclubs om het bewustzijn te creëren over en het ontmoedigen van pesten. Dit zal worden ondersteund door de leerkrachten. Het algemene doel zal worden bereikt door middel van een evaluatieve beoordeling die tegen het einde van het project zal worden uitgevoerd, door middel van focusgroepdiscussies om te zien of er een verschuiving in de perceptie heeft plaatsgevonden.

Inloggen