Biswa - KidsRights
Action developer

"DENK POSITIEF, DOE POSITIEF."

Biswa (15)
India
Thema: Gezondheid
cricket spelen

Biswa's project: Slechte effecten van alcohol en tabak

Hij wil het bewustzijn over de slechte gevolgen van alcohol en tabak vergroten door het organiseren van een bewustwordingskamp, een huis-aan-huis-campagne en een demonstratie.

Inloggen