Dasharath - KidsRights
Action developer

"Innoveren, ontwikkelen, motiveren, inspireren, vertrouwen - een leider zijn"

Dasharath (18)
India
Thema: Gezondheid
het spelen van cricket en andere spellen

Dasarath project: Bestrijding van alcoholmisbruik

Dasarath wil binnen zijn gemeenschap bewustzijn ontwikkelen over de negatieve effecten van alcoholmisbruik. Hij zal een bewustwordingsbijeenkomst met de gemeenschap organiseren, een bewustwordingscampagne.

Inloggen