Dennis - KidsRights
Action developer

“Voor elke jonge changemaker is optimistisch en veranderingsgericht zijn essentieel en bereid je jezelf voor op meer onderzoek. Begrijp het onrecht waarvoor je pleit en de begunstigden."

Dennis (25)
Kenia
Thema: Gendergelijkheid

Dennis’s project: Odi agency hub

Dennis wil vechten voor de rechten van het meisje en van straatkinderen in zijn gemeenschap. Hij zal bewustwordingscampagnes organiseren over de empowerment van meisjes en hij zal zich inzetten voor de ondersteuning van straatkinderen.

Inloggen