Dominic - KidsRights
Fund catcher

"Ik ben er maar één, maar toch, ik ben er één. Ik kan niet alles doen, maar toch kan ik iets doen en omdat ik niet alles kan doen, zal ik niet weigeren om iets te doen wat ik wel kan doen."

Dominic (26)
Nigeria
Thema: Onderwijs

Dominic’s project: Dominic Okachi Literacy Intervention Foundation

Een groot probleem in de gemeenschap van Dominic is het hoge percentage analfabetisme onder kinderen.

Dominic wil dit probleem helpen oplossen door de leescultuur bij kinderen weer wakker te schudden. Hij zal een leeswedstrijd organiseren waar kinderen vloeiend leren lezen, observatie en leestekens. Tegelijkertijd zal Dominic ook een spellingbijenwedstrijd organiseren waarbij kinderen woorden uit verschillende velden zullen leren spellen.

Inloggen