Dorcas - KidsRights
Action developer

"Elk kind kan een Changemaker worden, als we allemaal akkoord gaan om aan onze zwakheden te werken."

Dorcas (16)
Liberia
Thema: Onderwijs

Dorcas's project: Vechten voor recht op onderwijs

Dorcas wil vechten voor het recht op onderwijs voor kinderen in haar gemeenschap (Logan-stad). Hiervoor wil ze 25 kinderen die niet naar school gaan (om verschillende redenen) leren lezen en schrijven met behulp van de 'Whole word approach knowledge'.

Analfabetisme is een groot probleem in haar gemeenschap, vooral voor kinderen tussen 12 en 14 jaar, daarom is deze leeftijdsgroep haar doelwit. Tegelijkertijd zal ze ook het belang van het naar school gaan onder de aandacht brengen. Dorcas zal drie klassenbijeenkomsten per week houden, die elk twee uur duren.

Inloggen