Eco-clubs of Centre for Social Education and Development (CSED) - KidsRights
Dream big

Gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen mobiliseren en organiseren om hun eigen rechten en aanspraken te bevorderen, te beschermen en te doen gelden

Eco-clubs of Centre for Social Education and Development (CSED) (2022)
India
Thema: Onderwijs

Our Earth, Our Hope

CSED werd in 1987 opgestart en kinderrechten en kinderparticipatie zijn een wezenlijk onderdeel van deorganisatie. Ze zijn ervan overtuigd dat kinderen het vermogen, de capaciteiten en vaardigheden hebben om dingen om hen heen te begrijpen en de nodige veranderingen teweeg te brengen. In hun vorige project richtten ze een Eco-Club op in een van de dorpen. Deze Eco-Club-leden lopen nu voorop in dit project om het initiatief op te schalen en het model van de Eco-Clubs uit te breiden naar andere gemeenschappen / dorpen.

Organisatie
CSED richt zich op uitroeiing van kinderarbeid en bevordering van onderwijs en kinderrechten, met speciale aandacht voor kinderparticipatie. Het werkt ook voor de bescherming van de rechten van werknemers in de textielindustrie in het algemeen en in het bijzonder adolescenten en vrouwen. De Eco-clubs zijn een groep milieu-promotors die verschillende belangrijke milieuproblemen op gemeenschapsniveau aanpakken, zoals de uitroeiing van plastic zakken, open ontlasting en milieubewustzijn.

Project
Het project heeft tot doel de activiteiten in de bestaande dorpen te versterken en Eco-clubs op te richten in 10 nieuwe dorpen door de bestaande Eco-clubleden. ‘Our Earth, Our Hope’ omvat trainingskampen op dorpsniveau voor kinderen / jongeren om hen in staat te stellen om milieu-promotor te worden. Eco-clubs worden in de dorpen gepromoot door de bestaande Eco-clubleden. In deze dorpen is de uitroeiing van polyethyleenzakken en Parthenium-planten een doelwit. Het project ontwikkelt educatief materiaal en maakt gebruik van de bestaande Mobile Exhibition and Youth Theatre Troupe. "Our Earth, Our Hope" steltl kinderen en jongeren in staat om milieuproblemen te begrijpen en creërt bewustzijn over de schadelijke impact van polyethyleenzakken en partheniumplanten.

Inloggen