Ewelle - KidsRights
Fund catcher

“Betrokkenheid leidt tot een echte kijk op verandering. Laten we sterk zijn en de nodige verandering in de wereld brengen.”

Ewelle (24)
Liberia

Update Ewelle: Onderwijs voor straatkinderen

Ewelle is een mensenrechtenactivist met een passie voor kinderrechten. Hij wil graag dat alle kinderen en jongeren in Liberia zich veilig voelen en naar school kunnen.

Hij is jongerencoördinator van de 100 Million Campaign. Hier ligt de focus op:

  • Jongerensupport: elke jongeren heeft het recht op veiligheid, educatie en vrijheid.
  • Gedragsverandering: geweld tegen kinderen en analfabetisme moet stoppen door een verandering in het gedrag van de bevolking.

Wat heeft Ewelle gedaan?
Een jongeren mars om onderwijs te eisen voor de meest gemarginaliseerde kinderen. Liberia National Students Union en 100 miljoen Liberia werken in partnerschap gedurende de laatste twee maanden om hun verschillende netwerken van jonge mensen in gemeenschappen te betrekken die hun onderwijs wordt ontzegd, en vaak gedwongen worden om in plaats daarvan te werken. Samen hebben ze een krachtige beweging opgebouwd van jonge mensen die zich afvragen wanneer elk kind onderwijs zal krijgen.

We verklaren de uitdagingen waarmee gemarginaliseerde kinderen in Liberia worden geconfronteerd: het land maakt momenteel een ernstige financiële crisis door die de meest gemarginaliseerde kinderen en hun gezinnen ernstig in gevaar heeft gebracht. We hebben met ongeveer 50 leerlingen van elke school gesproken.

We werken regelmatig met kinderen die buiten school en in kinderarbeid zitten en helpen hen hun rechten op vrijheid, veiligheid en onderwijs te begrijpen. Dit geldt ook voor kinderen die in de informele nederzettingen van Buzzy Quarter, West Point, wonen waar de gevolgen van verwaarloosde openbare diensten, de Ebolacrisis, conflicten en blijvende armoede maar al te duidelijk zijn. We werken met een groep kinderen die niet naar school gaan, met veel kinderarbeid, waaronder de ergste vormen van kinderarbeid.

Heb je het doel van je project bereikt?

Mijn doel was:
Bewustwording van het onderwijs voor straatkinderen in Liberia om bevrijd te worden door ONDERWIJS.

Het eindresultaat was:
We zullen ervoor zorgen dat elke straatjongen en elk meisje in onze gemeenschappen naar de basisschool en de middelbare school gaat en deze ook afmaakt. We eisen van de overheid kwaliteit en verplichte openbare scholen die gratis, inclusief en bemand zijn door getrainde, goed ondersteunde leraren. We zullen een einde maken aan discriminatie en alle belemmeringen voor kinderen om naar school te gaan in de gemeenschap wegnemen. We eisen van onze regering een beleid dat armoede of sanitaire problemen aanpakt en dat een einde maakt aan het geweld binnen of op weg naar de school. We zullen ervoor zorgen dat alle straatkinderen en jongeren hun rechten begrijpen en in staat zijn om voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten op te komen. We vragen scholen en het onderwijsministerie om onze gemeenschapsinspanning te ondersteunen door mensenrechteneducatie op scholen op te nemen in het curriculum of buitenschoolse activiteiten.

Bekijk ook
Update Ewelle
Inloggen