Ezatullah - KidsRights
Action developer

“Help kinderen in oorlog.”

Ezatullah (21)
Afghanistan
Thema: Geweld

Ezatullah’s project: Stop_Geweld_tegen_kinderen

Ezatullah wil helpen bij het bestrijden van geweld tegen kinderen in zijn gemeenschap. Om dit te doen, zal hij een bewustmakingscampagne over deze kwestie organiseren om steun van de gemeenschap te vinden en mensen te informeren over de slechte gevolgen van geweld tegen kinderen. Hij zal ook een jeugdclub opzetten om geweld te bestrijden.

Inloggen