Gulabsha - KidsRights
Action developer

“Blijf positief. Niks is onmogelijk.”

Gulabsha (21)
India
Thema: Kindparticipatie , Milieu, Onderwijs
Acteren, dansen, presenteren en avontuur

Gulabsha's workshops

Gulabsha wil het bewustzijn over kindparticipatie in haar gemeenschap vergroten. Ze gaat daarom trainingen organiseren om kinderen te leren hoe ze actief kunnen helpen met het oplossen van problemen in hun omgeving. Problemen als straatafval en het gebrek aan zowel toiletten als schoon drinkwater. Dkindvriendelijke activiteiten zullen gericht zijn op klimaatverandering en gedaan worden met een reeds bestaande groep, de YASH-groep, waar Gulabsha ook deel van uitmaakt.

Inloggen