Halima - KidsRights
Action developer

"We moeten zo veel mogelijk proberen om positieve veranderingen onder ons te creëren, want het delen van liefde brengt niets dan goeds voor een gemeenschap."

Halima (23)
Nigeria
Thema: Gendergelijkheid

Halima's project: 'Better Living for Every Child'

In Halima's project 'Better Living for Every Child' zal ze zowel ouders als kinderen bewust maken van het feit dat kinderen wel degelijk rechten hebben. Ook zal ze hen informeren over het belang van een goede behandeling in het ziekenhuis en hen laten weten hoe belangrijk onderwijs is.

Inloggen