Hasmitha - KidsRights
Action developer

“Eén stap tegelijk markeert een reis. Eén positieve gedachte per keer markeert een revolutie.”

Hasmitha (25)
India
Thema: Onderwijs

Hasmitha’s project: Dream Big

Tijdens haar reis als lerares realiseerde Hasmitha zich dat de meeste kinderen (kansarmen) vroegtijdig afhaakten vanwege onvoldoende kennis over carrièrepaden of begeleiding om hun passies te ontdekken.

Later in het leven realiseren ze zich dat ze niet gepassioneerd zijn over hun beroepskeuze. Het ontbreekt hen aan de kennis dat veel carrièrepaden open en beschikbaar zijn. Hasmitha wil deze kinderen het recht geven om geïnformeerd te worden en hun passie te begrijpen, een verlangen op te bouwen om te dromen en succes te behalen.

Ze zal 2 sessies houden in 4 verschillende scholen om het bewustzijn over carrièrekansen te verspreiden in 2020 voor de plattelandskinderen. Ze wil ook een platform openen voor kinderen om vragen te stellen, twijfels weg te nemen en zich te uiten.

Inschrijvingen mogelijk tot
0 Registraties
Inloggen