Isatu - KidsRights
Action developer

“De passie om voor kinderrechten te werken is het waard, dus investeer er tijd in.”

Isatu (22)
Sierra Leone
Thema: Kinderarbeid

Isatu's project: Kinderarbeid, niet meer

Isatu wil de kinderarbeid in haar gemeenschap bestrijden. Hiervoor heeft ze een tweeledige aanpak bedacht op het gebied van belangenbehartiging en workshops.

Ze voert een huis-aan-huis campagne om mensen in hun huishouden te informeren over kinderarbeid. Samen met een team van vrijwilligers geeft ze ook workshops.

De workshops zijn gericht op het bijbrengen van een positieve denkwijze bij de mensen in de gemeenschap. Dit wordt bereikt door mensen te betrekken bij het veranderen van hun mentaliteit en het stoppen van kinderarbeid. Bij het uitvoeren van de workshop gebruiken ze ook rollenspel en korte sketches om een praktische manier te creëren om hen te laten inzien dat ze de kinderarbeid structureel kunnen beëindigen.

Inloggen