Ishmael - KidsRights
Action developer

Ishmael (25)
Sierre Leone
Thema: Gendergelijkheid

Ishmael's seminars over gendergelijkheid

Ishmael zet zich in voor gendergelijkheid. Hij wil meisjes en hun ouders informeren over het belang van onderwijs voor meisjes en de rechten van het kind. Ook gaat hij seminars en workshops organiseren over de negatieve gevolgen van genderongelijkheid, kindhuwelijken en kindermishandeling. Daarnaast worden er groepsdiscussies georganiseerd in zijn gemeenschap. Met dit project wil Ishamael bereiken dat meisjes en hun ouders de kinderrechten begrijpen en ze naar school sturen in plaats van te werken of te laten trouwen.

Inloggen