Ivaana - KidsRights
Action developer

“Verandering is alleen constant als je dat gelooft.”

Ivaana (16)
India
Thema: Gendergelijkheid

Ivaana’s project: ‘Notapolitical.in’

Ivaana begon een online pagina genaamd 'notapolitical.in' waar ze zich bewust wil worden van de minder gesproken maatschappelijke problemen. Ze wil veel kinderen voorlichten over gendervooroordelen en de andere gestigmatiseerde maatschappelijke problemen vóór het einde van 2020.

Inloggen