Jacob - KidsRights
Action developer

“Het is makkelijker om een kind te vormen dan om een volgroeide man te repareren.”

Jacob (25)
Liberia
Thema: Onderwijs

Jacob's project: Het belang van onderwijs benadrukken

Jacob's project zal 'each one Teach one' zijn. Dit project zal worden uitgevoerd door 'on board school going youth' die in hun publieke outreach programma jongeren helpen die niet meer op school zitten. Jacob en zijn collega's zullen deze kinderen aanmoedigen om het belang van onderwijs te benadrukken.

Inloggen