Janmajaya - KidsRights
Action developer

"Als we licht creëren voor anderen, verlichten we natuurlijk ons eigen pad."

Janmajaya (18)
India
Thema: Kinderarbeid
cricket spelen

Janmejaya's project: Strijd tegen kinderarbeid

Janmejaya wil het belang van onderwijs en de slechte gevolgen van kinderarbeid in haar gemeenschap onder de aandacht brengen. Hiervoor wil hij de kinderen in zijn gemeenschap identificeren die schoolverlaters zijn en huisbezoeken afleggen en discussies voeren met hun ouders over het belang van het sturen van hun kinderen naar school in plaats van ze aan het werk te zetten. Ook wil hij een gemeenschapsbijeenkomst organiseren om hen bewust te maken van de slechte gevolgen van kinderarbeid.

Inloggen