Jhili - KidsRights
Action developer

"Doe iets zodat de volgende generatie je herinnert voor je goede werk."

Jhili (24)
India
Thema: Onderwijs
dansen en spelen met vrienden

Jhili's project: Verhogen kwaliteit van de school

Jhili wil de kwaliteit van de school (zowel de infrastructuur als de regularisatie van de leerlingen) verhogen door het organiseren van een sensibiliseringsbijeenkomst. De nadruk zal liggen op de rol en de verantwoordelijkheid van het beheerscomité van de school (SMC), de identificatie van het probleem en de oplossing ervan.

Inloggen