Kabir - KidsRights
Action developer

“Onderwijs is het meest krachtige middel voor verandering.”

Kabir (19)
Peru
Thema: Onderwijs

L3C = Lee: Comprence, Crea y Comparte

Kabir is altijd al creatief geweest, hij heeft sinds zijn 7e zelfs al drie boeken uitgebracht! Hij gaat naar school en daarnaast is hij graag bezig met zijn zelfontwikkeling, Ook geeft hij in Peru (en andere landen) presentaties over kinderrechten, hij spreekt dan vooral veel over onderwijs, vrede en duurzame ontwikkeling. Kabir steekt veel tijd in jongerenbewegingen en organisaties in Peru die hierbij aansluiten.

Het is Kabir zijn droom om samen met leraren, leiders, ouders en vooral miljoenen kinderen, te werken aan een ontwikkeld Peru, waar de rechten van kinderen gerespecteerd worden.  

Wat is het probleem? 
Kabir is ervan overtuigd dat onderwijs de oplossing is voor veel van de grote wereldproblemen. Door lezen en het opdoen van kennis kunnen kinderen zich namelijk ontwikkelen tot wereldwijze jongeren en volwassenen.

Het is probleem is dat er in Kabirs buurt maar weinig kinderen goed leren lezen. Als ze al eens lezen, begrijpen ze te vaak niet precies wat er staat. Begrijpend lezen is hierin heel belangrijk. Volgens Kabir is Peru in vergelijking met de rest van de wereld een land dat achterloopt op dit gebied, onderzoek heeft dit bevestigd. Kabir wil dat dit verandert en komt daarom in actie.

Wat is Kabirs oplossing?
Kabir heeft een project opgezet: L3C (Lee: Comprence, Crea y Comparte), wat staat voor begrijpenmaken en delen. Door dit project leren kinderen spelenderwijze beter lezen, zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van muziek en spelletjes.

Er worden vier lezingen per maand gegeven, op verschillende scholen. Naar aanleiding van deze lezingen worden er door de schooldirectie dynamische leesclubs en studiegroepen opgericht, waarin de focus ligt op kinderrechten, vrede en duurzame ontwikkelingen.

Wat is het doel? 
Het doel is om minstens 2.000 leerlingen van de basis- en middelbare scholen te bereiken met het project.

Hoe gaat Kabir te werk? 
Kabir zal het project zelf leiden en ervoor zorgen dat alles goed verloopt. Hij organiseert de lezingen en zorgt voor boeken. Hij denkt dat het een uitdaging wordt om alle kinderen blijvend te laten lezen.

Wie heeft Kabir nodig?
·         Het ministerie van onderwijs en van mensenrechten
·         Lokale jongerenorganisaties

Wat heeft Kabir nodig?  
·         Een goede samenwerking met de overheid, scholen en jongerenorganisaties
·         Contact met andere changemakers die ongeveer hetzelfde doen als hij
·         Tips en support van KidsRights

Inloggen