Kalyasini - KidsRights
Action developer

"De jeugd kan alles in de samenleving veranderen."

Kalyasini (17)
India
Thema: Milieu
het spelen van cricket, voetbal en dansen

Kalyasini's project: Het belang van een schoon milieu

Kalyasini wil het bewustzijn van het belang van een schoon milieu vergroten door het organiseren van een bewustwordingsbijeenkomst, een campagne om het dorp en de omringende schoolomgeving schoon te maken. 

Inloggen