Update Karupuswamy
Action developer

“Een geweldloze jeugd is heel belangrijk voor een vreedzame toekomst.”

Karupuswamy (20)
India
Loves: Gamen en sporten

Update Karupuswamy

Wat heeft Karupuswamy gedaan?  
Karupuswamy heeft posters en flyers laten maken, wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd met kinderen en hun ouders en voorlichting gegeven over opvoeden zonder geweld.  

Hoe is het gegaan?  
Hij had niet genoeg tijd doordat hij na school vaak moest werken en dus niet met zijn project bezig kon zijn. Toch is het resultaat even goed als hij wilde! Hij is het meest trots op het verandering van de mening van de ouders. Aan het begin van het programma waren de meeste ouders van mening dat zij geweld mochten gebruiken als het kind niet luistert. Samen bespraken ze andere manieren om te corrigeren. De aanwezige kinderen lieten zich ook horen, waardoor er een goed gesprek tussen ouder en kind ontstond.   

Op welke manier heeft Karupuswamy impact gemaakt?  80 ouders (56 & 24 mannen) hebben meegedaan aan het programma van Karupuswamy, dit is meer dan hij had gehoopt!   

Inloggen