Khadijah - KidsRights
Action developer

“Iedere persoon op deze aarde heeft een gelijk recht op onderwijs.”

Khadijah (24)
Pakistan
Thema: Onderwijs

Khadijah’s project: Onderwijs voor iedereen

In de gemeenschap van Khadijah wordt veel jonge meisjes het recht op onderwijs ontzegd omdat hun familie zich niet bewust is van het belang ervan of vanwege financiële problemen. Khadijah is er sterk van overtuigd dat meisjes niet moeten worden tegengehouden om als machtige individuen te groeien vanwege een gebrek aan onderwijs. In die zin wil ze het onderwijs aan meisjes bevorderen door hun ouders bewust te maken van de problematiek.

Inloggen