Kundai - KidsRights
Action developer

“We kunnen allemaal actie ondernemen om de kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat elk kind toegang heeft tot onderwijs in onze samenleving.”

Kundai (19)
Verenigde Staten van Amerika
Thema: Onderwijs

Kundai’s project: Het overbruggen van de kloof door kennis

Kundai wil het recht op onderwijs voor kinderen in haar gemeenschap helpen verbeteren. Daartoe organiseert zij workshops voor basisschoolleerlingen, die erop gericht zijn hun bewustzijn te vergroten en hen in staat te stellen hun onderwijsdoelen te bereiken. 

Inloggen