Leonah - KidsRights
Action developer

“Leiders, laten we de zonnebloemen zijn in een veld vol rozen!”

Leonah (16)
Zuid-Afrika
Thema: Onderwijs

Leonah’s project: Project Jabula

Leonah zal leermiddelen inzamelen voor een school op het platteland van Zimbabwe. Ook zal zij een boekenactie organiseren, zodat deze school een kleine bibliotheek kan beginnen. Op deze manier draagt Leonah bij aan de strijd om een einde te maken aan analfabetisme.

Inloggen