Luc - KidsRights
Fund catcher

“MIJN DROOM IS EEN OMGEVING WAARIN KINDERRECHTEN BESCHERMD EN GERESPECTEERD WORDEN.”

Luc (0)
Tanzania
Thema: Gendergelijkheid, Kindhuwelijken , Onderwijs, Seksuele voorlichting

Voorkomen van schooluitval van meisjes en ongewenste huwelijken en zwangerschappen

Luc aan het woord over hij project:
"We richten ons op het onderwijs voor meisjes. We hebben gezien dat er een groot verschil zit tussen de jonge jongens en meisjes op school. Uit onze enquête bleek dat meisjes door ouders worden gedwongen om te stoppen met school, zodat ze kunnen werken en trouwen. We werken aan de bestrijding van schooluitval door meisjes en vroege ongewenste zwangerschappen en huwelijken. We hebben campagnes gevoerd om de projectboodschap te verspreiden. Hiermee wilden we het perspectief en de houding van de ouders ten opzichte van meisjes veranderen, van ‘gezinsinkomen genererend’ naar 'een essentieel onderdeel van het inclusieve ontwikkelingsproces' om de genderkloof tussen jongens en meisjes op school te verkleinen. We geven ook trainingen en organiseren debatten over kinderrechten met ouders om het bewustzijn van kinderrechten te verspreiden en de impact van de schending van het recht op onderwijs voor meisjes te bespreken. Ook de gemeenschappelijke gedragsproblemen van kinderen, de oorzaken van gedwongen schooluitval en vroeg ongewenst huwelijk en zwangerschappen worden besproken. De oplossingen worden vaak voorgesteld door de ouders zelf; zoals het laten terugkeren van de drop-outs naar school of beroepsopleidingscentra om extra vaardigheden (kleermaken, kappen, zeep maken en bakken) aan te leren. Verder zullen we een training geven over seksuele gezondheid om de juiste kennis, informatie en vaardigheden over te brengen, zoals het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en het verminderen van het gedowngen huwelijk. "

Hoe heeft KidsRights jou ondersteund?
"KidsRights heeft me feedback gegeven en een aantal vragen gesteld om mijn project veel beter te kaderen en SMART te maken. Ook ondersteunden ze me met het fonds om mijn project te implementeren. "

Wat is jouw boodschap aan andere potentiële changemakers?
"Changemaker zijn is een uitdaging, MAAR wees niet bang en geef NOOIT op.  Een maatschappelijk probleem is nooit een probleem is dat één persoon treft, doe het daarom NOOIT alleen, nodig mensen uit, praat met hen, bespreek samen de oorzaken en de oplossingen. Onderschat NOOIT iemands ideeën, alle ideeën van de uitgenodigde zijn nuttig en moeten met zorg en respect worden behandeld, zelfs als je ze niet allemaal gebruikt. "

Inloggen