Luc - KidsRights
Fund catcher

“MIJN DROOM IS EEN OMGEVING WAARIN KINDERRECHTEN BESCHERMD EN GERESPECTEERD WORDEN.”

Luc (19)
Tanzania
Thema: Gendergelijkheid

Luc's project: Voorkomen van schooluitval van meisjes en ongewenste huwelijken en zwangerschappen

Luc zegt over zijn project:
We richten ons op het onderwijs voor meisjes. We hebben gezien dat er een groot verschil zit tussen de jonge jongens en meisjes op school. Uit ons onderzoek bleek dat de meisjes door hun ouders gedwongen worden de school te verlaten om zich bezig te houden met inkomens genererende activiteiten en het huwelijk. We werken aan de bestrijding van de gedwongen schooluitval van de meisjes en de vroegtijdige ongewenste zwangerschappen en huwelijken.  

We hebben campagnes gevoerd om de boodschap van het project te verspreiden. Op dit niveau wilden we het perspectief en de houding van de ouders ten opzichte van meisjes veranderen, van 'een gezinsinkomen genererend goed' naar 'een essentieel onderdeel van het inclusieve ontwikkelingsproces' om de genderkloof tussen jongens en meisjes op school te verkleinen.  

We geven ook trainingen en organiseren debatten over kinderrechten met ouders om het bewustzijn van kinderrechten te verspreiden en de impact van de schending van het recht op onderwijs voor meisjes te bespreken. Ook de gemeenschappelijke gedragsproblemen van kinderen, de oorzaken van gedwongen schooluitval en vroege ongewenste huwelijken en zwangerschappen worden besproken.

De oplossingen worden vaak voorgesteld door ouders zelf; zoals het laten terugkeren van de vroegtijdige schoolverlaters naar school of het toetreden tot beroepsopleidingscentra om extra vaardigheden (kleermakerswerk, kapperswerk, zeep maken en bakken) aan te leren.

Verder zullen we een training geven over seksuele gezondheid om de juiste kennis, informatie en vaardigheden over te brengen, zoals het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en het verminderen van het gedwongen huwelijk.


Wat heeft KidsRights gedaan om je te steunen?
KidsRights heeft me door het schrijven van mijn voorstel geleid door me te voorzien van nuttige feedback door middel van een aantal vragen om me te helpen mijn project veel beter in te kaderen en SMART te maken. Ook hebben ze me gesteund met het fonds om me te helpen mijn project te implementeren.


Heb je een aantal inspirerende en bemoedigende woorden voor andere potentiële changemakers?
Een changemaker zijn is een uitdaging, maar wees niet bang en geef NOOIT op. We hebben normaal gesproken de middelen om oplossingen te brengen voor problemen en onrechtvaardigheden in onze gemeenschap, maar het ontbreekt ons aan de vaardigheden om ze te gebruiken om de juiste oplossing te bereiken. 

Aangezien het gemeenschapsprobleem nooit een probleem is dat één persoon treft, doe het dan ook NOOIT alleen, nodig mensen om je heen uit, praat met hen over wat jij denkt dat het probleem is, bespreek samen de oorzaken en stel samen de oplossingen voor. Onderschat NOOIT iemands ideeën, alle ideeën van de mensen die je hebt uitgenodigd om het probleem aan te pakken zijn nuttig en moeten met zorg en respect worden behandeld, zelfs als je ze misschien niet allemaal neemt.

Inloggen