Lydia-Mary - KidsRights
Fund catcher

“Geluk is geen voorrecht - Het is het recht van ieder kind.”

Lydia-Mary (16)
Nigeria
Thema: Geweld

Lydia-Mary’s project: Our Voices

Lydia-Mary is een changemaker die vecht tegen geweld gericht op kinderen. Samen met haar zus heeft ze een boek geschreven dat volledig gebaseerd is op schendingen van de rechten van het kind.

In Nigeria zijn kinderen het slachtoffer van verschillende vormen van misbruik. Met haar project wil Lydia-Mary de aandacht vestigen op het welig tierende kindermisbruik en geweld binnen de Nigeriaanse samenleving, waarbij ze zich richt op seksueel misbruik en kinderarbeid. Ze wil 3 workshops organiseren voor kinderen en volwassenen waarin kinderen leren voor zichzelf op te komen en volwassenen leren over het belang van kinderrechten. De workshops zullen een presentatie bevatten over kinderrechten en het belang ervan en er zal ook een sessie met vragen en antwoorden worden gehouden. Lydia-Mary wil ook gedrukte flyers uitdelen aan de deelnemers waarin verschillende gevallen van schending van kinderrechten worden belicht en het belang van het spreken wordt genoemd.

Inloggen