Mathias - KidsRights
Action developer

“Kinderen (meisjes) zijn even menselijk als anderen, zij mogen niet tot huwelijken worden gedwongen (als goederen worden genomen) voor het fortuin van hun ouders.”

Mathias (21)
Tanzania
Thema: Gezondheid

Mathias’s project: Zwangerschappen voor het huwelijk bij schoolmeisjes

Mathias zal zijn gemeenschap bewuster maken van seksuele en reproductieve gezondheid, om zwangerschappen voor het huwelijk onder schoolmeisjes terug te dringen. Hij zal dit doen door middel van trainingen, seminars, discussies en posters.

Inloggen