Melvin - KidsRights
Action developer

“We kunnen een leven aanraken als we erbij betrokken zijn.”

Melvin (26)
Liberia
Thema: Geweld

Melvin’s project: Laten we een einde maken aan kindermisbruik

Door ouders en kinderen te bereiken via een bewustwordingscampagne en een workshop wil Melvin bijdragen aan het beëindigen van kindermisbruik in zijn gemeenschap.

Inloggen