Mike - KidsRights
Action developer

“Naar mijn mening is het eerste recht van een kind onderwijs, omdat dat hem naar een zekere toekomst leidt.”

Mike (23)
Liberia
Thema: Onderwijs

Mike's project: Het belang van onderwijs voor kinderen

Mike zal een bewustmakingscampagne voeren en kinderen bijeenbrengen om op te komen voor hun recht op onderwijs. De campagne gaat de boodschap over het belang van onderwijs voor kinderen uitdragen.  

Bij het veranderen van de wereld moeten we de kinderen eerst opvoeden, omdat ze op een dag zullen uitgroeien tot toekomstige leiders. Naar mijn mening is het eerste recht van een kind onderwijs, omdat dat hem naar een zekere toekomst leidt.

Inloggen