Mosopefoluwa - KidsRights
Action developer

“We kunnen alleen meer impact en rimpeleffecten creëren als we samenwerken en met elkaar en samen lokale acties ondernemen voor wereldwijde impacts.”

Mosopefoluwa (25)
Nigeria
Thema: Milieu

Mosopefoluwa’s project: Het groene project

Mosopefoluwa zal twee pleit- en bewustmakingssessies organiseren om anderen te informeren over de gevaarlijke effecten van hun milieupraktijken en over groenere praktijken die ze kunnen toepassen.

Daarnaast zal ze zich richten op het ontwerpen, leveren en aanpassen van mogelijke oplossingen voor deze problemen. Ten slotte zal ze toezicht houden en evalueren om ervoor te zorgen dat de voetafdrukken van afval worden verantwoord en tot het minimum worden beperkt om onze doelen te bereiken.

Inloggen