Muskan - KidsRights
Action developer

“Als jonge meisjes een platform krijgen om te leren, te creëren en hun standpunten en meningen te verwoorden, kunnen ze grote leiders worden en een inspiratiebron voor iedereen.”

Muskan (23)
India
Thema: Gendergelijkheid

Muskan’s project: “She the power” Leiderschap en Ondernemende Fellowship

Muskan werkt toe naar een girl empowerment programma. Ze gelooft in het veranderen van het beeld dat is opgebouwd over hoe een vrouw zich zou moeten gedragen en wat een vrouw zou moeten doen als sleutel tot het leiden van verandering.

Ze is een 'Leadership and Entrepreneurship Fellowship' programma gestart voor jonge meisjes en helpt hen door het bijbrengen van vaardigheden zoals communicatie, netwerken, leiderschap, emotionele intelligentie, financiële geletterdheid, digitale geletterdheid, bedrijfsmodel, planning en organisatie, enz. Ze gelooft dat al deze vaardigheden belangrijk zijn en door middel van deze sessies hoopt ze jonge meisjes aan te moedigen om leider en veranderaar te worden.

Als onderdeel van de fellowship zal ze interactieve workshops geven om het leerproces leuk te maken.

Inloggen