Ncumisa - KidsRights
Action developer

“Wij zijn de chirurgen van de mensheid.”

Ncumisa (22)
Zuid-Afrika
Thema: Milieu

Ncumisa’s project: Het regenboog project

Ncumisa zal bewustmakingssessies houden over het belang van een gezond en schoon milieu. Ook zal zij samen met kinderen opruimacties organiseren.

Inloggen