Nelly - KidsRights
Action developer

“Bevordering van gendergelijkheid door het bevorderen van onderwijs voor meisjeskinderen.”

Nelly (20)
Zuid-Soedan
Thema: Gendergelijkheid

Nelly’s project: Bevordering van gendergelijkheid door het bevorderen van onderwijs voor meisjeskinderen

In de gemeenschap van Nelly wordt meisjes normaal gesproken het recht op onderwijs ontzegd, omdat ze worden gezien als inkomstenbron voor hun gezin en ze worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Om dit probleem aan te pakken, wil Nelly het recht op onderwijs van meisjes bevorderen door bewustmakingssessies te houden met ouders en voogden en door te pleiten tegen gedwongen huwelijken op jonge leeftijd in de gemeenschap via door de gemeenschap geleide dialogen.

Inloggen