Nori - KidsRights
Action developer

“Werken voor kinderen is de meest nobele en effectieve manier om een betere wereld te hebben.”

Nori (21)
Mexico
Thema: Gendergelijkheid

Nori’s project: Opleiden zonder geweld

Nori wil bijdragen aan het oplossen van de problemen van gender gerelateerd geweld en gezinsgeweld in haar gemeenschap.

Ze zal bewustmakingscampagnes organiseren voor kinderen, ouders en de gemeenschap in het algemeen, waarin ze mensen bewust maakt van de slechte gevolgen van geweld.

Inloggen