Paul - KidsRights
Action developer

“Ik wil dat kinderen iets leren waar zij in de toekomst écht wat aan hebben.”

Paul (18)
Zambia
Thema: Onderwijs

Pauls strijd voor passend onderwijs

Paul komt uit een groot gezin met veel broertjes en zusjes, waar hij graag tijd mee doorbrengt. Hij houdt ervan om leuke dingen te doen met zijn familie en vrienden.

Hij is klaar met de middelbare school en heeft zich niet eerder beziggehouden met het organiseren van changemaking acties. Het is de eerste keer dat hij een actie op gaat zetten en KidsRights gaat hem hierbij helpen.

Paul zou graag willen dat het onderwijs in zijn land meer gebaseerd is op wat kinderen in de toekomst nodig hebben, zoals probleemoplossende vaardigheden

Wat is het probleem? 
Het onderwijs in Zambia is volgens Paul niet zoals het zou moeten zijn, de lessen moeten meer kindvriendelijk. Het draagt niet genoeg bij aan de ontwikkeling van kinderen, doordat het te weinig gericht is op hun toekomst. Ze zouden bijvoorbeeld moeten leren hoe ze met problemen omgaan en hoe ze die oplossen, maar ook hoe ze leidinggeven. Op deze manier ontwikkelen kinderen zich tot verantwoordelijke volwassenen, die Afrika beetje bij beetje beter kunnen maken.

Wat is Pauls oplossing?
Paul wil graag het lesprogramma veranderen door met een optocht (EN vertalen als march) van jongeren het Ministerie van Onderwijs te bereiken. Als het ministerie ziet hoeveel jongeren protesteren voor beter onderwijs, zijn ze waarschijnlijk eerder bereidt om het aan te passen.

Voordat de optocht plaatsvindt, wil hij clubs van ongeveer 15 jongeren oprichten. In deze clubs zullen studenten met elkaar over het onderwijs in gesprek gaan, waardoor Paul een goed beeld kan vormen van wat de behoefte is. Deze clubs enthousiasmeren weer andere jongeren om deel te nemen aan de optocht. Paul hoopt dat het hem en de clubs lukt om meer dan 300 jongeren mee te laten doen aan het protest.

Wat is het doel? 
Het doel is om een verandering in het lesprogramma te zien, zodat het meer gericht is op wat kinderen nodig hebben.

Hoe gaat Paul te werk? 
Paul zorgt ervoor dat de activiteiten lopen zoals hij gepland heeft. Voordat het protest plaatsvindt zal hij contact zoeken met het Rode Kruis, lokale politici en de politie, zodat zij kunnen ondersteunen in het protest. Hij hoopt de minister zelf te spreken krijgen, ook al is dat natuurlijk een uitdaging.

Wie heeft Paul nodig?  

  • Leerlingen die in zijn club willen.
  • Andere leerlingen die mee willen lopen met de optocht.

Wat heeft Paul nodig? 

  • Ideeën van andere changemakers wereldwijd, zodat hij inspiratie kan opdoen voor zijn eigen project.
  • Tips van Kindervredesprijswinnaar Thandiwe, die ook ervaring heeft met het opkomen voor het onderwijs in Zambia
Inloggen