Prince - KidsRights
Action developer

“We zijn alleen menselijk, als we kinderen als mens behandelen en ze niet misbruiken.”

Prince (16)
Liberia
Thema: Geweld

Prince’s project: Een eind aan kindermisbruik

Prince wil een bewustwordingscampagne starten tegen geweld en kindermishandeling, omdat dit een groot probleem is in zijn gemeenschap.

Inloggen