Puneet - KidsRights
Action developer

"Wees de verandering die je wilt zien in de wereld."

Puneet (23)
India
Thema: Onderwijs

Puneet's project: Kinderen en jongeren informeren over cyberpesten

Puneet wil offline en online workshops en een online campagne voeren over cyberpesten.

Hij vindt dat kinderen en jongeren geïnformeerd moeten worden over de gevaarlijke delen van het internet en over de gevolgen van het online plaatsen van hun locatie, foto's en andere informatie. Hij wil dat ze op een productieve en efficiënte manier gebruik kunnen maken van het internet.

Inloggen