Purushottam - KidsRights
Action developer

"Ergens wacht iemand op onze hulp."

Purushottam (20)
India
Thema: Onderwijs

Purushottam's project: Droomfabriek

Purushottam wil met zijn project kinderen inspireren om te dromen en te geloven in de schoonheid van hun dromen: Droomfabriek. Zijn doelgroep zijn straatkinderen en kinderen uit afgelegen gebieden. Door de kinderen een virtuele rondleiding te geven en een routekaart voor kinderen te maken hoe ze hun dromen kunnen verwezenlijken, wil hij zijn doel bereiken.

Inloggen